Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Om de massage zo soepel mogelijk te laten verlopen, hanteert Chill Amsterdam een aantal voorwaarden.

Als u een afspraak voor een massage met Chill Amsterdam maakt, gaat Chill Amsterdam ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

1   De massages die Chill Amsterdam geeft, hebben niets met erotiek en/of seks te maken. Klanten die toch seksueel getinte opmerkingen maken of seksuele handelingen en/of gedragingen doen worden per direct uit de massagestudio verwijderd.

2   De betaling dient contant te geschieden. Alle in deze site genoemde prijzen, evenals overeengekomen prijzen zijn inclusief 21% BTW tenzij anders vermeld/overeengekomen.

3   Om ontspannen en volop te kunnen genieten van de massage is het belangrijk om op tijd aanwezig te zijn. Als u te laat komt, wordt dit in mindering gebracht op uw behandeltijd.

4   Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.

Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden aan u doorberekend.

5   Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel u als Chill Amsterdam is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.

6   U kunt van Chill Amsterdam verwachten dat hygiëne belangrijk is, Chill Amsterdam verwacht dat van de klant ook.

7   De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan Chill Amsterdam verstrekt, zodat Chill Amsterdam de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.

8   Chill Amsterdam is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant.

9   Vriendelijk wordt verzocht om mobiele telefoons, semafoon e.d. uit te schakelen of op stille stand te zetten vlak voor aanvang van de massage.

10  Eventuele gegevens die u voor of tijdens de massage aan Chill Amsterdam geeft, worden vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden verstrekt. Vanuit het beroepsethiek als zorggever houdt Chill Amsterdam zich aan geheimhoudingsplicht.

11  Bij het maken van een eerste afspraak wordt altijd uw e-mailadres en telefoonnummer gevraagd voor de administratie.

12  Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u dat u Chill Amsterdam nooit aansprakelijk zult stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage die Chill Amsterdam aan u geeft.

1.646 Comments